Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
17.01.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 17-21.01.2020

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, udostępnia do konsultacji projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, przygotowany przez Zarząd NGR. Zmiany w LSR spowodowane są nie wyrażeniem zgody Samorządu Województwa Wielkopolskiego na przesunięcie środków z projektów współpracy na koszty bieżące i aktywizację, które NGR zaproponowała w LSR zatwierdzonej przez Zarząd NGR w dniu 9 grudnia 2019 r. SWW zalecił przywrócenie budżetu w zakresie projektów współpracy zgodnie z LSR będącej załącznikiem do aneksu nr 8 do umowy ramowej.

Projekt zmian w LSR poddany konsultacjom społecznym zostanie następnie przekazany Zarządowi NGR do akceptacji.

Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR może zgłaszać lokalna społeczność, członkowie NGR, organy NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarze NGR (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież (gmina wiejska) i Czarnków (gmina wiejska)). Zapraszamy szczególnie przedstawicieli sektora rybackiego.

Uwagi i opinie należy składać w terminie od 17.01.2020 r. do 21.01.2020 r. do godziny 12:00 na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej informacji (preferowane) lub w dowolnej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście w biurze NGR.

Ponadto zapraszamy do biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w Pile, ul. Dąbrowskiego 8, na spotkanie konsultacyjne w dniu 21.01.2020 r. od godz. 12:00 do 13:00.

Materiały do pobrania tutaj.