Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
30.03.2017

Gmina Człopa

  • Drawieński Park Narodowy - powstał w 1984 roku, pow. 11.532 ha. Obejmuje lasy, jeziora i dolny bieg Drawy oraz wpadającej do niej Płocicznej. Dyrekcja DPN mieści się w Drawnie (poniżej - rzeka Płociczna)
  • Rezerwat "Stary Załom" - florystyczny, założony w 1966 roku. Pow. 5,62 ha. Położony na północnym brzegu Jeziora Załom, 5 km na zachód od Człopy
  • Leśna trasa spacerowa "Raczyk" - długość 8,1 km. Rozpoczyna się w Człopie na osiedlu Leśnym i biegnie brzegiem Młyńskiego Stawu i doliną Cieszynki do leśniczówki Raczyk. Stąd wiodą do Człopy trzy warianty ścieżki, o różnej długości
  • Trasa kajakowa na rzece Cieszynce - dł. 24 km. Rozpoczyna się na mostku trasy Mielęcin-Wołowe Lasy a kończy ujściem Cieszynki do Płocicznej. Rzeka przepływa przez kilka jezior (poniżej - Cieszynka w okolicach Bukowa)
  • Neogotycki ratusz w Człopie, położony na wzgórzu, przy ul. Strzeleckiej, wybudowany na przełomie XIX i XX wieku (poniżej)
  • Kościół pw. św Antoniego Padewskiego z pocz. XX w. Człopa, ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego 4 (poniżej)
  • Cmentarz żydowski w Człopie, założony na początku XVII wieku. Do dziś zachowało się ok. 10 nagrobków z piaskowca, z których najstarszy pochodzi z 1861 roku. Inskrypcje w języku niemieckim i hebrajskim
  • Zespół mostów zlikwidowanej linii kolejowej Człopa-Wałcz: wiadukt drogowy, most na Cieszynce, kładka piesza.
  • Ścieżka pieszo-rowerowa "Brzegiem człopskich jezior" - dł. 17 km. Prowadzi brzegami jezior: Kamień, Załom, Kasełek, Białe i Czarne.
  • Grodzisko stożkowe nad jeziorem Kamień - wczesnośredniowieczne grodzisko, u ujścia Cieszynki do jeziora. Wał ma wysokość 6 metrów, a średnica grodziska wynosi 100 m.