Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
03.03.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji 03-10.03.2020

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, udostępnia do konsultacji projekt zmian kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia, opracowane przez Radę NGR.
 
Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji może zgłaszać lokalna społeczność, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarze NGR (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież (gmina wiejska)
i Czarnków (gmina wiejska). Zapraszamy szczególnie przedstawicieli sektora rybackiego.

Uwagi i opinie należy składać w terminie od 03.03.2020 r. do 10.03.2020 r. do godz. 9.00 na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej informacji (preferowane) lub w dowolnej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście w biurze NGR.

Ponadto zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian kryteriów wyboru operacji, które odbędzie się w biurze NGR przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, w dniu 09.03.2020 r. od godz. 10:00 do 13:00.
 
W imieniu Zarządu NGR
Prezes Zarządu
Wojciech Jóźwiak
 Materiały do pobrania tutaj.