Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
29.11.2019

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 29.11-06.12.2019

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, udostępnia do konsultacji projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z uzasadnieniem, przygotowany przez Radę NGR. 

Zmiana zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wynika przede wszystkim z:
  1. konieczności przesunięcia środków w ramach przedsięwzięć, biorąc pod uwagę poziom zainteresowania złożeniem wniosków, tak, żeby osiągnąć II kamień milowy,
  2. wniosków samorządów lokalnych – gmin w zakresie realizacji projektów własnych,
  3. konieczności zwiększenia limitu kosztów bieżących i aktywizacji do 15%,
  4. zmian w projektach współpracy,
  5. innych wniosków i uwag społeczności lokalnej, pracowników biura oraz organów NGR, zgłoszonych w procesie konsultacji zmian w LSR,
  6. zaleceń i rekomendacji wynikających z ewaluacji zewnętrznej LSR za lata 2016-2018.
Ponadto SWW zobligował NGR do opracowania programu naprawczego, w związku z niezrealizowaniem I kamienia milowego, którego założenia ujęto w niniejszej aktualizacji LSR.

Projekt zmian w LSR poddany konsultacjom społecznym zostanie następnie przekazany Zarządowi NGR do akceptacji.

Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR może zgłaszać lokalna społeczność, członkowie NGR, organy NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarze NGR (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież (gmina wiejska) i Czarnków (gmina wiejska)). Zapraszamy szczególnie przedstawicieli sektora rybackiego.

Uwagi i opinie należy składać w terminie od 29.11.2019 r. do 06.12.2019 r. do godziny 12:00 na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej informacji (preferowane) lub w dowolnej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście w biurze NGR.

Ponadto zapraszamy do biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w Pile, ul. Dąbrowskiego 8, na spotkanie konsultacyjne w dniu 06.12.2019 r. od godz. 12:00 do 13:00.

Materiały do pobrania tutaj.

 
W imieniu Zarządu NGR
Prezes Zarządu
Wojciech Jóźwiak