Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
17.05.2019

Zmiany w LSR na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Informujemy, że Zarząd NGR w dniu 16 maja br. przyjał zmiany oraz tekst jednolity Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, dokonane na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Zmiany dotyczą wartości wkaźników Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy przez podmioty spoza sektora rybackiego (w tym samozatrudnienie) oraz Liczba kobiet zatrudnionych w wyniku realizacji operacji, które, zdaniem SWW, są za niskie i w związku z tym LSR traci na jakości. Dlatego Zarząd podjął decyzję o ich zwiększeniu w stosunku do wartości ustalonych przez WZC na posiedzeniu w dniu 24.04.2019 r. tj.

1) Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy przez podmioty spoza sektora rybackiego (w tym samozatrudnienie) - zwiększono wartość z 5 szt. do 8 szt.
2) Liczba kobiet zatrudnionych w wyniku realizacji operacji  - zwiększono wartość z 4 szt. do 7 szt.

W załączeniu pismow UMWW w tej sprawie.