Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
18.04.2019

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zgodnie z procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR udostępnia do konsultacji projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z uzasadnieniem. 

Koniecznośźć zmiany zapisów LSR wynika przede wszystkim z zaleceń SWW dotyczących obniżenia budżetu LSR o 10% tj. 1.056.000,00 zł w związku z niezrealizowaniem I kamienia milowego (wskaźników i budżetu w latach 2016-2018). Ponadto zmiany w LSR wynikają również z zaleceń SWW oraz propozycji członków Zarządu NGR i pracowników Biura NGR, przekazywanych podczas spotkań, odnośnie zmiany kompetencji organów NGR w zakresie akceptowania zmian w LSR, niektórych dokumentach wewnętrznych oraz kryteriach wyboru operacji, tak, żeby Zarząd NGR, a nie WZC podejmował uchwały akceptujące zmiany w tych dokumentach (zgodnie ze zmianami w Statucie NGR).

Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR może zgłaszać lokalna społeczność, członkowie NGR, organy NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarze NGR (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież (gmina wiejska) i Czarnków (gmina wiejska)). Zapraszamy szczególnie przedstawicieli sektora rybackiego.

Uwagi i opinie należy składać w terminie od 18.04.2019 r. do 24.04.2019 r. na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej informacji (preferowane) lub w dowolnej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście w biurze NGR.

Ponadto zapraszamy do biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w Pile, ul. Dąbrowskiego 8, na spotkanie konsultacyjne w dniu 24.04.2019 r. od godz. 10:00 do 11:00.

Materiały do pobrania tutaj.
 

W imieniu Zarządu NGR
Prezes Zarządu
Wojciech Jóźwiak