Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
22.04.2021

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 42/2021   P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR
Liczba złożonych wniosków: 5
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 336.238,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 1.106.637,32 zł