Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
26.03.2019

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 18 marca 2019 r.

W dniu 18 marca 2019 r. Rada NGR oceniła złożone wnioski. Listy ocenionych operacji oraz protokoły z posiedzenia znajdują się poniżej:

P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi  – nabór nr 24/2019

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji niezgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR
Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSR

Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 18.03.2019 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 18.03.2019 r.