Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
07.02.2019

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 25/2019 P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką 

Liczba złożonych wniosków: 8
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 1.764.949,91 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 1.680.000,00 zł