Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
07.08.2020

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 3 sierpnia 2020 r.

W dniu 3 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 17.06.2020 r. – 01.07.2020 r.

P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR - Nabór nr 36/2020 

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR

Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 03.08.2020 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 03.08.2020 r.