Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
02.07.2020

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 36/2020 P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR

Liczba złożonych wniosków: 2
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 1 081 396,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 514 210,76 zł