Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
24.07.2018

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 10/2018  P II.4.4 Opracowanie i upowszechnienie produktów turystycznych jako oferty dla biur podróży:

Liczba złożonych wniosków: 2
Łączna liczba wnioskowanej pomocy: 59.500,00 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 120.000,00 zł