Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
11.01.2019

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 19/2019 P II.4.5 Działania edukacyjne

Liczba złożonych wniosków: 2
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 16 498,00 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 120 000,00 zł