Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
26.11.2021

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 46/2021  P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR
Liczba złożonych wniosków: 3
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 500.000,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 530.102,56 zł