Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
31.08.2018

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 27 sierpnia 2018 r.

W dniu 27 sierpnia 2018 r. Rada NGR oceniła wnioski złożone w ramach naboru nr 8/2018  P II.4.1 Organizowanie lub uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych i kulturalnych.

Listy ocenionych operacji oraz protokoły z posiedzenia znajdują się poniżej:
 
Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania
 
Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 27.08.2018 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 27.08.2018 r.