Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
24.07.2018

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 8/2018  P II.4.1 Organizowanie lub uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych i kulturalnych:

Liczba złożonych wniosków: 2
Łączna liczba wnioskowanej pomocy: 25.670,00 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 120.000,00 zł