Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
28.03.2023

Konsultacje społeczne w zakresie zainteresowania środkami w ramach budżetu LSR 28.03 - 04.04.2023

Szanowni Państwo. Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zwraca się z prośbą o przekazanie informacji na temat zainteresowania realizacją operacji w ramach przedsięwzięć objętych wdrażaniem LSR, wskazanych w poniżej.   Na chwilę obecną kwota wolnych środków możliwych do postawienia w kolejnych naborach wynosi 341 089,78 zł (...

Czytaj całość
16.03.2023

UWAGA!! 17 marca PRACA ZDALNA

UWAGA!! Informujemy, że w dniu 17 marca Biuro NGR pracować będzie zdalnie.  W tym dniu prosimy kontaktować się z pracownikami biura pod numerem telefonu 668-028-473 oraz mailowo: sekretariat@ngr.pila.pl.

Czytaj całość
14.03.2023

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania, w ramach naborów 58-61/2023

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 13 marca br. upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Łącznie wpłynęło 8 wniosków. Szczegółowe informacje na temat każdego naboru przedstawiamy poniżej: Nabór nr 58/2023  P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwij...

Czytaj całość
10.03.2023

VIII edycja Konkursu Kulinarnego Bitwa Regionów

Startuje nowa edycja Bitwy Regionów! Koła Gospodyń Wiejskich mogą zgłaszać się do VIII edycji Konkursu Kulinarnego Bitwa Regionów. Celem jest promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://www.kowr.gov.pl/konkurs Szczegóły: https://bitwaregionow.pl/.../ruszy...

Czytaj całość
09.03.2023

„Drzwi otwarte w projektach z PO Ryby 2014-2022” – zapraszamy na wizytę studyjną po obszarze NGR

Nadnotecka Grupa Rybacka, realizując zapisy Planu komunikacji oraz umowy o dofinansowanie w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja w 2023 r., przymierza się do przygotowania wizyty studyjnej po obszarze NGR szlakiem wybranych projektów zrealizowanych za pośrednictwem NGR. Uczestnicy będą mieli okazję do zobaczenia rzeczywistych zmian, jakie powstały na obszarze w wyniku działalności NGR w r...

Czytaj całość
14.02.2023

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków NGR w dn. 28 lutego 2023

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej   Szanowni Państwo!             Uprzejmie informuję, że w dniu 28 lutego 2023 r. w Centrum Integracji Społecznej w Trzciance (plac Pocztowy 25) o godz. 12:00, odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Propozycja porządku obrad: &nbsp...

Czytaj całość
10.02.2023

Szkolenie/warsztat dot. naborów 58-61/2023 - 21 luty 2023

Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenie/warsztat  oraz do punktu konsultacyjnego   W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, planujące realizację operacji na obszarze gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska),...

Czytaj całość
10.02.2023

Ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie 58-61/2023

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.   Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, Plac Pocztowy 25, 64-980...

Czytaj całość
30.01.2023

Obowiązek złożenia kwestionariuszy RRW

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej IRŚ www.infish.com.pl są już umieszczone do pobrania druki kwestionariuszy statystycznych RRW-22 i RRW-23 z danymi za 2022 rok. Terminowe złożenie sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem każdego podmiotu akwakultury (RRW-22), a także uprawnionych do rybactwa prowadzących działalność w publicznych śródlądowych woda...

Czytaj całość
21.12.2022

UWAGA!! 27 i 30 grudnia PRACA ZDALNA

UWAGA!! Informujemy, że w dniach 27 i 30 grudnia Biuro NGR pracować będzie zdalnie. Spowodowane jest to nieczynnym Centrum Integracji Społecznej w Trzciance, w którym mieści się biuro NGR. W tych dniach prosimy kontaktować się z pracownikami biura pod numerem telefonu 668-028-473 oraz mailowo: sekretariat@ngr.pila.pl.

Czytaj całość