Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
03.03.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji.

  Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji. Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, udostępnia do konsultacji projekt zmian kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia, opracowane przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie pr...

Czytaj całość
03.03.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR

  Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, praco...

Czytaj całość
24.02.2020

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 17 lutego 2020

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 17 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 20.12.2019 r. – 10.01.2020 r. Poniżej podajemy wyniki oceny operacji, publikując listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych i niewybranych przez NGR do dofinans...

Czytaj całość
12.02.2020

Przedłużenie konsultacji społecznych w sprawie zainteresowania środkami w ramach LSR

Informujemy, że przedłużone zostały konsultacje w sprawie zainteresowania środkami w ramach wdrażania LSR.do 17 lutego br. Szczegółowe informacje poniżej. W związku z przygotowywaną aktualizacją LSR, w ramach której planowane jest m. in. przesunięcie środków finansowych na następujące przedsięwzięcia: P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR (Cel ogólny II Zwiększenie atra...

Czytaj całość
05.02.2020

Konsultacje w sprawie przesunięć środków w ramach wdrażania LSR

W związku z przygotowywaną aktualizacją LSR, w ramach której planowane jest m. in. przesunięcie środków finansowych na następujące przedsięwzięcia: P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR (Cel ogólny II Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru NGR, cel szczegółowy CS II.2 Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru) P I.3.1...

Czytaj całość
03.02.2020

Zmiany w LSR na wniosek SWW

Informujemy, że SWW zwrócił się do NGR z zaleceniem skorygowania błędu polegającego na niewłaściwym wpisaniu w Planie działania przy wskaźniku Liczba inicjatyw promujących obszar NGR oraz idee LSR w kolumnie Poddziałanie/zakres programu zapisu odnoszącego się do rodzaju projektu, za pomocą którego ten wskaźnik będzie realizowany - wpisano "Realizacja LSR" a powinno byc wpisane "Współpraca". Błąd t...

Czytaj całość
17.01.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 17-21.01.2020

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, udostępnia do konsultacji projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, przygotowany przez Zarząd NGR. Zmiany w LSR spowodowane są nie wyrażeniem zgody Samorządu Województwa Wielkopolskiego na przesunięcie środków z projektów współpracy na koszty bieżące i aktywizację, które NGR zaproponowała w LSR...

Czytaj całość
14.01.2020

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania, w ramach naborów które odbyły się w okresie 20.12.2019– 10.01.2020 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 10 stycznia upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Łącznie wpłynęło 9 wniosków. Szczegółowe informacje na temat każdego naboru przedstawiamy poniżej: Nabór nr 31/2020  P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwija...

Czytaj całość
11.12.2019

Szkolenie/warsztat dot. naborów wniosków 31-34/2020

Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenia/warsztaty  oraz do punktu konsultacyjnego   W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, planujące realizację operacji na obszarze gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska),...

Czytaj całość
10.12.2019

W dniach 24 i 31 grudnia Biuro NGR czynne krócej

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia 2019 r. Biuro NGR będzie czynne w godzinach od 8 do 13. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Czytaj całość
05.12.2019

Ogłoszenia o naborach wniosków 31-34/2020

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.   Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, ul. Dąbrowskiego 8 (pokó...

Czytaj całość