Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Spotkanie warsztatowe dla rybaków 07.06.2024

Spotkanie warsztatowe dla rybaków


Serdecznie zapraszamy na spotkanie warsztatowe dla sektora rybackiego, związane z  przygotowaniem LSR na nowy okres programowania, które odbędzie się 18 czerwca w godz. 13-14:30 w siedzibie NGR przy Pl. Pocztowym 25 w Trzciance (budynek Centrum Integracji Społecznej, sala nr 4). W spotkaniu będzie można wziąć udział osobiście lub za pośrednictwem wideokonferencji w aplikacji Microsoft Teams.

Zakres warsztatów:
  1. Wprowadzenie do założeń LSR
  2. Specyfika sektora rybackiego NGR
  3. Kluczowe potrzeby sektora
  4. Planowane działania
  5. Pomysły do realizacji
Spotkanie finansowane jest w ramach działania 3.2 Wsparcie przygotowawcze, objętego 3 Priorytetem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.
 
Tytuł projektu: Przygotowanie i opracowanie LSR wdrażanej na obszarze NGR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.