Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Warsztaty sektorowe 19.06.2024W dniu 18 czerwca miało miejsce spotkanie sektorowe dla rybaków z obszaru objętego nową LSR wdrażaną w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Udział w nim wzięli przedstawiciele branży rybackiej, prowadzący różne formy tej działalności: karpiarze, pstrągarze, producenci narybku jak i ryby konsumpcyjnej, wylęgarnie, przetwórnie, restauracje rybne, użytkownicy jezior. Podczas spotkania wspólnie wypracowano cele główne, które wg opinii branży rybackiej powinny być wspierane w LSR, ustalając ich hierarchię, doprecyzowano też cele uzupełniające, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie operacji w ramach priorytetu 3. Rybacy pomogli także określić problemy występujące w branży, wskazując przede wszyskim na kwestie związane z brakiem możliwości zatrudnienia pracowników do prac w godpodarstwach, suszą hydrologiczną, kłusownictwem i szkodnikami rybackimi będącymi gatunkami pod ochroną, zbytnią biurokracją dotyczącą uzyskiwania pozwoleń na prowadzeniem tego rodzaju działalności. Przedstawiciele Fundacji Miasto dopytali także rybaków o inne ważne kwestie związane z prowadzeniem działalności rybackiej w tym szanse na rozwój, ryzyko marginalizacji tej branży, rybackie dziedzictwo kulturowe, spożycie ryb przez społeczeństwo, promocję itd. Dzięki informacjom uzyskanym podczas spotkania możliwe będzie m. in. sprecyzowanie celów i przedsięwzięć w ramach LSR oraz opisanie części 2.5 w LSR pt. CHARAKTERYSTYKA RYBACKOŚCI OBSZARU REALIZACJI LSR, która dodatkowo zostanie uzupełniona o dane liczbowe. 

Spotkanie sfinansowane było w ramach działania 3.2 Wsparcie przygotowawcze, objętego 3 Priorytetem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.
 
Tytuł projektu: Przygotowanie i opracowanie LSR wdrażanej na obszarze NGR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.

Materiały do pobrania: