Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 18 sierpnia 2023 r. 22.08.2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 18 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosku o dofinansowanie, złożonego w ramach naboru nr 66/2023.

Poniżej podajemy wyniki oceny operacji, publikując listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych przez NGR do dofinansowania w ramach realizacji LSR wraz z uchwałami je zatwierdzającymi:

Nabór nr 66/2023 P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką - nabór nr 66/2023

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR

Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 18.08.2023 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 18.08.2023 r.