Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Nabory wniosków o dofinansowanie 12.12.2018 - 08.01.2019 27.11.2018

 
Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.
 
Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, ul. Dąbrowskiego 8 (pokój 808), 64-920 Piła.
 
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 12.12.2018 r. do dnia 08.01.2019 r. do godz. 16:00 (w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 8:00 do 16:00).
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 12/2019
 
Zakres tematyczny: P II.2.1. Rozbudowa bazy noclegowej oraz zagospodarowanie terenu nad wodami obszaru NGR
 
Limit środków: 125.000,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 13/2019
 
Zakres tematyczny: P II.2.2 Rozwój działalności w zakresie turystyki wodnej i wędkarskiej
 
Limit środków: 125.000,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 14/2019
 
 
Zakres tematyczny: P II.2.3 Rozwój działalności zakładającej utworzenie atrakcji turystycznej zlokalizowanej nad wodami obszaru NGR
 
Limit środków: 125.000,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 15/2019
 
Zakres tematyczny: P II.2.4 Rozbudowa bazy żywieniowej oraz zagospodarowanie terenu nad wodami obszaru NGR
 
Limit środków: 125.000,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 16/2019
 
Zakres tematyczny: P II.4.1 Organizowanie lub uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych i kulturalnych
 
Limit środków: 94.330,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 17/2019
 
Zakres tematyczny: P II.4.2 Lokalna certyfikacja produktów rybactwa
 
Limit środków: 120.000,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 18/2019
 
Zakres tematyczny: P II.4.4 Opracowanie i upowszechnienie produktów turystycznych jako oferty dla biur podróży
 
Limit środków: 60.500,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 19/2019
 
Zakres tematyczny: P II.4.5 Działania edukacyjne
 
Limit środków: 120.000,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 20/2019
 
Zakres tematyczny: P I.1.1 Dofinansowanie produktów marketingowych wykorzystanych w celu promocji i sprzedaży produktów rybactwa
 
Limit środków: 700.00,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 21/2019
 
Zakres tematyczny: P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa
 
Limit środków: 581.121,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 22/2019
 
Zakres tematyczny: P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa
 
Limit środków: 616.312,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 23/2019
 
Zakres tematyczny: P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką
 
Limit środków: 500.000,00 zł
 
Szczegóły tutaj.