Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Szkolenia/warsztaty oraz punkty konsultacyjne - nabory wniosków 31.12.2018

Nadnotecka Grupa Rybacka
zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenia/warsztaty
 oraz do punktów konsultacyjnych
 
W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i podmioty, planujące realizację operacji na obszarze gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska), Krzyż Wielkopolski, Szydłowo, Trzcianka i Wieleń na bezpłatne szkolenia/warsztaty na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ze środków EFMiR:
 
14 stycznia 2019           biuro NGR, Inwest-Park Piła VIII piętro, pokój 808
od godz. 10.00  - 14.00    ul. Dąbrowskiego 8 w Pile  

w zakresie następujących przedsięwzięć:
 
P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi.
 
P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia na szkolenie najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem, telefonicznie pod nr tel. 67 351 08 55, 668 028 473 lub e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl
 
Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do punktów konsultacyjnych:
 

15 styczeń 2019                Urząd Miejski Trzcianki, sala 117
od 8.30 do 12.30               ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
 


od poniedziałku do                   Biuro Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
piątku od 9.00 do                      ul. Dąbrowskiego 8 (pokój 808), 64-920 Piła
15.00 (w dni robocze)