Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 18 marca 2019 r. 26.03.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 18 marca br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 16.01.2019 r. – 06.02.2019 r.

Poniżej podajemy wyniki oceny operacji, publikując listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych i niewybranych przez NGR do dofinansowania w ramach realizacji LSR wraz z uchwałami je zatwierdzającymi:

P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi  – nabór nr 24/2019

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji niezgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR
Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSR

P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką – nabór nr 25/2019
Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR
 
Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 18.03.2019 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 18.03.2019 r.