Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Pierwszy projekt gminny już zrealizowany 27.03.2019

21 marca br. w Drawsku miało miejsce uroczyste otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drawsku – projektu współfinansowanego za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych. Jest to pierwszy projekt gminny zrealizowany w ramach PO Ryby 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie Gmina Drawsko złożyła w NGR w maju 2018 r.  Spośród wszystkich wniosków złożonych w ramach konkursu o zakresie tematycznym P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, Gmina Drawsko otrzymała najwięcej punktów, zajmując pierwsze miejsce na liście operacji wybranych do dofinansowania w ramach realizacji LSR. Umowę o dofinansowanie podpisano dnia 31 października 2018 r. Wartość inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu wyniosła 781.624,85 zł brutto.

W projekcie wykonano: roboty ziemne, drenaż, podbudowę, nawierzchnię z tworzywa sztucznego, ogrodzenia boiska i piłkochwyty, urządzenia sportowe zewnętrzne, zagospodarowano teren: ciągi komunikacyjne, parkingi, szafkę oświetleniową z wyposażeniem, linie kablowe oświetlenia, montaż słupów i opraw, pomiary, tablicę informacyjno - edukacyjną, tablicę informacyjną - kierunkowskaz, zamontowano kosze na śmieci.

Wśród zaproszonych gości obecna była m. in. Danuta Pisarska Kierownik Biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, która złożyła gratulacje i życzyła dalszych sukcesów w realizacji kolejnych projektów.
 
Więcej informacji na temat otwarcia boiska w Drawsku wraz ze zdjęciami z uroczystości znajduje się na stronie Gminy Drawsko.