Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zmiany w procedurach wyboru i oceny operacji 20.05.2019

Informujemy, że Zarząd NGR w dniu 16 maja br. przyjał zmiany oraz tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Rady NGR oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR, dokonane na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, który nie przyjął zmian ustalonych przez WZC na posiedzeniu w dniu 24.04.2019 r. Zmiany te dotyczą wprowadzenia w dokumentach regulujących ocenę i wybór operacji zpisów mówiących o możliwości obniżania przez Radę NGR wnioskowanej kwoty wsparcia operacji, która jako pierwsza nie zmiaściła się w limicie środków z ogłoszenia o naborze, do wysokości tego limitu. Ponadto Urząd zalecił wprowadzenie informacji w tym zakresie również w Porcedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR.

Materiały do pobrania: