Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

XXIV Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych 31.05.2019

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie zaprasza na XXIV Konferencję Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych!!

Jeśli interesujecie się problematyką rybactwa śródlądowego i wędkarstwa, a w szczególności sprawami:

•  przedłużania umów na rybackie korzystanie z wód obwodów rybackich,
•  planowanych nowych sposobów sporządzania operatu rybackiego,
•  nowych konkursów ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego,
•  sytuacji ekonomicznej rybactwa,
•  wpływu zmian klimatycznych na śródlądową gospodarkę rybacką,
•  wpływu obcych gatunków ryb na gospodarkę rybacką.


Te tematy oraz wiele innych będą poruszane na naszej Konferencji!

Nieprzerwanie od  ponad dwudziestu lat organizujemy konferencje, podczas których prezentowane są m.in.: aktualne analizy stanu produkcji rybackiej, gospodarki zarybieniowej, sytuacji ekonomiczno-finansowej użytkowników rybackich oraz wyniki wybranych badań naukowych w dziedzinie rybactwa. Każdego roku w konferencjach uczestniczą osoby związane z sektorem rybactwa oraz wędkarstwa, użytkownicy obwodów rybackich, przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego, przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji nadzorujących prowadzenie śródlądowej gospodarki rybackiej.
Spotkania nasze są zatem doskonałą okazją do integracji środowiska oraz do wymiany doświadczeń między osobami związanymi z sektorem rybactwa śródlądowego. Spotkania poświęcone tematyce rybackiej będą również okazją, do rozwiązywania bieżących problemów na styku działań instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych.

W załączeniu przesyłamy program Konferencji.

Więcej informacji o Konferencji znajdziecie na naszej stronie: http://www.infish.com.pl/content/xxiv-krajowa-konferencja-rybackich-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-jezior-rzek-i-zbiornik%C3%B3w-zaporowych

 

Materiały do pobrania: