Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Nabory wniosków o dofinansowanie 24 czerwiec - 8 lipiec 2019 10.06.2019

 
Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.
 
Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, ul. Dąbrowskiego 8 (pokój 808), 64-920 Piła.
 
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 24.06.2019 r. do dnia 08.07.2019 r. do godz. 16:00 (w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 8:00 do 16:00).
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 26/2019
 
Zakres tematyczny: P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa
 
Limit środków: 1.000.000,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 27/2019
 
Zakres tematyczny: P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa
 
Limit środków: 600.000,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 28/2019
 
 
Zakres tematyczny: P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
 
Limit środków: 119.937,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 29/2019
 
Zakres tematyczny: P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR
 
Limit środków: 1.019.173,00 zł

Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 30/2019
 
Zakres tematyczny: P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR
 
Limit środków: 328.277,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
 

Materiały do pobrania: