Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Konferencja WYLĘGARNIA 2019 16.07.2019

Konferencja WYLĘGARNIA 2019

Szanowni Państwo


Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu we współpracy z Katedrą Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych problematyką wylęgarnictwa i podchowów organizmów wodnych na konferencję „Wylęgarnia”, która planowana jest w dniach 11-13 września 2019 r. Tym razem konferencja odbędzie się na Podlasiu, w Białowieży (Hotel Białowieskihttps://www.hotel.bialowieza.pl/).

Zamierzamy Państwu przybliżyć najnowsze osiągnięcia związane z rozrodem, podchowem, profilaktyką i terapią ryb okoniowatych oraz innych gatunków organizmów wodnych. Planujemy zorganizowanie 3 sesji referatowych. Na każdy referat przewidujemy do 20 minut (razem z dyskusją). W planach jest również 1 sesja posterowa i wycieczka tematyczna (autokarowa) do obiektów/miejsc związanych z gospodarką wodną, akwakulturą i/lub ochroną przyrody tego regionu Polski.

Rejestrację uczestników konferencji „Wylęgarnia 2019” planujemy rozpocząć w środę 11 września od godz. 15.00. Zakończenie konferencji nastąpi w piątek 13 września po obiedzie.

Koszt udziału w konferencji obejmujący zakwaterowanie, pełne wyżywienie (w tym uroczysta kolacja z oprawą muzyczną) i materiały konferencyjne wynosi 500 zł/osobę (w tym 23% VAT).

Wpłaty należy dokonać na konto:
Instytut Rybactwa Śródlądowego
BGŻ S.A. O/Reg. Olsztyn
14 2030 0045 1110 0000 0046 9430
z dopiskiem „Wylęgarnia 2019” do dnia 19 sierpnia 2019 roku. Po tym terminie wpisowe będzie wyższe o 100 zł.

Nieobecność na Konferencji lub zmiany w dokonanej rezerwacji nie upoważniają do roszczeń o zwrot wpłaty lub jej części.
Bieżące informacje o Konferencji i karty uczestnictwa będą dostępne na stronie internetowej IRS Olsztyn: www.infish.com.pl oraz w czasopismach branżowych (Komunikaty Rybackie, Przegląd Rybacki).

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się.
Kontakt: w linku poniżej

Serdecznie zapraszamy do udziału,

http://www.infish.com.pl/c…/konferencja-wyl%C4%99garnia-2019