Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Ogłoszenia o naborach wniosków 31-34/2020 05.12.2019

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.
 
Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, ul. Dąbrowskiego 8 (pokój 808), 64-920 Piła.
 
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 20.12.2019 r. do dnia 10.01.2020 r. do godz. 16:00 (w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 8:00 do 16:00).
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 31/2020
 
Zakres tematyczny: P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa
 
Limit środków: 196.423,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 32/2020
 
Zakres tematyczny: P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa
 
Limit środków: 451.521,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 33/2020
 
 
Zakres tematyczny: P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
 
Limit środków: 63.929,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 34/2020
 
Zakres tematyczny: P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką
 
Limit środków: 300.000,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
 

Materiały do pobrania: