Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Szkolenie/warsztat dot. naborów wniosków 31-34/2020 11.12.2019

Nadnotecka Grupa Rybacka
zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenia/warsztaty
 oraz do punktu konsultacyjnego
 
W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, planujące realizację operacji na obszarze gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska), Krzyż Wielkopolski, Szydłowo, Trzcianka i Wieleń na bezpłatne szkolenie/warsztat na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ze środków EFMiR:
 
18 grudnia 2019                Biuro NGR
od godz. 10.00  - 14.00     ul. Dąbrowskiego 8 w Pile  – pokój 808 (VIII piętro)

w zakresie następujących przedsięwzięć:
 
P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa – nabór nr 31/2020
P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa - nabór nr 32/2020
P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi - nabór nr 33/2020
P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką - nabór nr 34/2020
 
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem, telefonicznie pod nr tel. 67 351 08 55, 668 028 473 lub e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl
 
Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do punktu konsultacyjnego:
 

od poniedziałku do                         Biuro Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
piątku od 9.00 do                            ul. Dąbrowskiego 8 (pokój 808), 64-920 Piła
15.00 (w dni robocze)
 

Materiały do pobrania: