Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 17 lutego 2020 24.02.2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 17 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 20.12.2019 r. – 10.01.2020 r.

Poniżej podajemy wyniki oceny operacji, publikując listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych i niewybranych przez NGR do dofinansowania w ramach realizacji LSR wraz z uchwałami je zatwierdzającymi:

P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa - nabór nr 31/2020 

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR

P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa - nabór nr 32/2020

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR

P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi  – nabór nr 33/2020

Lista operacji zogodnych z LSR
Lista operacji niezgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR
Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSR

 P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką - nabór nr 34/2020

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR

Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 17.02.2020 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 17.02.2020 r.