Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Szkolenia w NGR 13.03.2020

W dniu 10 marca br. w Hotelu Gromada NGR zorganizowała dwa szkolenia: dla beneficjentów i wnioskodawców oraz dla członków Zarządu NGR i Biura NGR. Oba szkolenia przeprowadził radca prawny specjalizujący się w tematyce PO Ryby, pan Paweł Rodak.

Pierwsze szkolenie zrealiowane było w ramach cyklu szkoleń na temat zasad realizacji i rozliczania projektów i przeznaczone było dla beneficjentów oraz wnioskodawców, których wnioski zostały wybrane przez Radę do dofinansowania. Podczas szkolenia poruszono przede wszystkim temat zasad konkurencyjności obowiązujących w ramach PO RYBY 2014 - 2020, w tym nowych Zasad konkurenycjnego wyboru wykonawców w ramach PO "Rybactwo i Morze" z dnia 16.09.2019 r. obowiązujących dla umów o dofinansowanie zawartych po dniu 30.09.2019 r. Poniżej załączamy prezentację.

Drugie szkolenie zrealizowane było zgodnie z załącznikiem nr 7 do umowy ramowej tj. planem szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura NGR. Tematyka była następująca:

- ochrona danych osobowych - obowiązki LGR w ramach wdrażania LSR,
- dobre i złe praktyki Lokalnych Grup Działania związane z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju,
- umowy cywilnoprawne. 
                               
Oba szkolenia odbyły się zgodnie z harmonogramem działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych na 2020 r. 

Fot. autorstwa NGR

Materiały do pobrania: