Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Udogodnienia dla osób niesłyszących 12.05.2020

W imieniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz Polskiego Związku Głuchych, które wspólnie realizują rządowy program Dostępność Plus, informujemy, że uruchomiona została wideoinfolinia dla osób niesłyszących, zapewniająca im dostęp do informacji związanych z pandemią COVID-19. Wideoinfolinia działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wszystko po to, by osoby głuche, na równi z pozostałymi obywatelami, miały stały dostęp do wsparcia i możliwość skorzystania z pomocy. W akcję zaangażowani są tłumacze Polskiego Języka Migowego z całej Polski, którzy pracują w systemie zmianowym na smartfonach lub laptopach z dostępem do Internetu. Osoba głucha może połączyć się z wideoinfolinią i uzyskać, w zrozumiałym dla siebie języku, informacje na temat koronawirusa oraz sposobu postępowania w przypadku podejrzenia, że może być zarażona.

Wideoinfolinia działa od 1 kwietnia br. i można się z nią połączyć za pośrednictwem następujących narzędzi:
1) komunikatora messenger, bezpośrednio ze strony koronawiruspjm, dostępnej na Facabook’u;
2) komunikatora skype – login: Koronawirus-Tłumacz PJM;
3) komunikatora IMO, który umożliwia połączenia z wykorzystaniem komputera: nr 609 939 546;
4) aplikacji tłumacz on-line języka migowego.

Ponadto uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby, dzięki współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, uruchomiony został tłumacz polskiego języka migowego (PJM) online, przez co łatwiejszy staje się dostęp do bieżących informacji na temat realizowanych przez MGMIŻŚ działań związanych z wdrażaniem PO Ryby 2014-2020 oraz Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim.