Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Ogłoszenia o naborach wniosków nr 35-37/2020 27.05.2020

 
Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.
 
Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, ul. Dąbrowskiego 8 (pokój 808), 64-920 Piła.
 
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 17.06.2020 r. do dnia 01.07.2020 r. do godz. 16:00 (w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 8:00 do 16:00).
 
Na podstawie § 12 ust. 4 oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) osoby składające wnioski proszone są o zastosowanie się do wymagań sanitarnych związanych z panującą pandemią COVID-19, czyli:
 
- zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego,
- dezynfekcji rąk na korytarzu VIII piętra przed wejściem do biura NGR, za pomocą dostępnego płynu do dezynfekcji lub zastosowania rękawiczek ochronnych,
- zachowania dystansu 2 m od innych osób przed i w biurze NGR.
 
Ponadto osoby składające wnioski proszone są o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny przybycia do biura oraz zastosowanie się do tych ustaleń.

Aby zapewnić sprawną obsługę złożonych wniosków prosimy również o odpowiednie przygotowanie dokumentów tj. 2 kompletów wniosków wraz z załącznikami, każdy uporządkowany zgodnie z załącznikiem nr 24 listy załączników z naboru tj. rejestrem wpływu WoD oraz przygotowanie oryginałów dokumentów, które będą wymagały potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 35/2020
 
Zakres tematyczny: P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
 
 
Limit środków: 128.680,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 36/2020
 
Zakres tematyczny: P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR
 
Limit środków: 1.081.396,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 37/2020
 
 
Zakres tematyczny: P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
 
Limit środków: 300.000,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
 
 
 

Materiały do pobrania: