Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 02-15.11.2020 02.11.2020

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, która wynika przede wszystkim z wolnych środków, które pozostały po przeprowadzonych naborach wniosków oraz możliwości dokonania przesunięć w budżecie LSR.

Mając na uwadze niewykorzystany budżet LSR, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji na temat zainteresowania realizacją operacji w ramach poszczególnych przedsięwzięć LSR, które prezentujemy poniżej.

Informujemy, że wnioski w sprawie zmian zapisów LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarze NGR (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież i Czarnków) oraz przede wszystkim rybacy.

Wnioski należy składać w terminie od 02.11.2020 r. do 15.11.2020 r. na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej informacji (preferowane) lub w dowolnej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście w biurze NGR. W informacji należy podać nazwę lub numer przedsięwzięcia LSR, w ramach którego planuje się złożyć wniosek a także zakres rzeczowy oraz kwotę dofinansowania operacji.

Przedsięwzięcia z LSR przedstawiamy w załączniku poniżej.
 
Wskaźniki realizacji operacji znajdują się w aktualnej LSR Tabela V. 5 Cele i wskaźniki - złącznik poniżej.
  
Otrzymane od Państwa informacje na temat zapotrzebowania na realizacje operacji będą brane pod uwagę przy dokonywaniu przesunięć środków w budżecie LSR.
Jednocześnie informujemy, że przy zmianach w budżecie LSR będą również brane pod uwagę ewentualne wnioski zgłoszone w konsultacjach, które miały miejsce w dniach 14-28.08.2020 r.
 
 
 
 
 

Materiały do pobrania: