Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 30.12.2020-08.01.2021 30.12.2020

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.
 
Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarze NGR (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież (gmina wiejska) i Czarnków (gmina wiejska) oraz przede wszystkim rybacy.

Uwagi i opinie należy składać w terminie od 30.12.2020 r. do 08.01.2021 r. do godz. 9.00 na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej informacji (preferowane) lub w dowolnej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Ponadto zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w formie wideokonferencji w dniu 08.01.2021 r. o godz. 9:00.
 
W imieniu Zarządu NGR
Prezes Zarządu
Wojciech Jóźwiak

Materiały do pobrania:
 
projekt aktualizacji LSR,
wykaz zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju NGR wraz z uzasadnieniem,
załącznik nr 1 do wykazu zmian w LSR
formularz zgłaszania uwag i opinii do zmian w LSR