Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zmiana strony z dokumentami PO Ryby 09.02.2021

Informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aktualnie obowiązującą w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych instytucji zarządzającej stroną internetową dla Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, jest strona działająca pod następującym adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-po-ryby.

Aktualne dokumenty aplikacyjne i rozliczeniowe w tym wzory wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność, umowy o dofinansowanie i sprawozdania końcowego znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych