Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Nowa Księga Wizualizacji Znaku PO Ryby 09.02.2021

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, do których realizacji zobowiązani są wszyscy beneficjenci PO Ryby, obowiązuje nowa Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020.