Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców - przedłużenie okresu zawieszenia sankcjonowania naruszeń 18.02.2021

Informujemy, że MRiRW ogłosiło zmiany w Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców tj. zasady zostały dostosowane do wytycznych w sprawie przedłużenia okresu zawieszenia sankcjonowania naruszeń spowodowanych pandemią COVID-19 oraz uszczegółowiające procedurę w przypadku dobrowolnego stosowania przez Beneficjenta trybu wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bliższe informacje znajdują się na stronie:  

Dodatkowe dokumenty dla Beneficjentów - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)