Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Szkolenie/warsztat dot. naborów wniosków 42-44/2021 24.03.2021

Nadnotecka Grupa Rybacka
zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenie/warsztat
 oraz do punktu konsultacyjnego
 
W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, planujące realizację operacji na obszarze gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska), Krzyż Wielkopolski, Szydłowo, Trzcianka i Wieleń na bezpłatne szkolenie/warsztat na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ze środków EFMiR.
 
Szkolenie odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r. w formie wideokonferencji za pomocą narzędzia Microsoft Teams, w godzinach od 10.00  - 14.00.
 

w zakresie następujących przedsięwzięć:
 
P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR - nabór nr 42/2021
P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - nabór nr 43/2021
P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi – nabór nr 44/2021
 
Aby wziąć udział w wideokonferencji należy posiadać komputer lub aplikację mobilną z dostępem do internetu, słuchawki/głośniki, mikrofon najlepiej windows 10 4GB RAM z procesorem i3 lub i5 min. 3-ej generacji, przeglądarka (chrome, edge).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia: 30.03.2021 r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem NGR pod nr tel.: 668 028 473 lub  67 351 08 55.

Osoby, które potwierdzą uczestnictwo w ww. szkoleniu otrzymają w formie e-mailowej aktywny link do udziału w szkoleniu w formie Wideokonferencji oraz materiały szkoleniowe.                                   
                                      

Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do punktu konsultacyjnego w Biurze Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00 (w dni robocze):

do 31.03.2021 r.  - ul. Dąbrowskiego 8 (pokój 808), 64-920 Piła
od 01.04.2021 r. -   Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka       
         
 
 

Materiały do pobrania: