Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Wizyta studyjna szlakiem projektów NGR 18.08.2021

Nadnotecka Grupa Rybacka, realizując zapisy umowy o dofinansowanie w ramach kosztów bieżących i aktywizacji w 2021 r . oraz założenia Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura NGR, organizuje wizytę studyjną szlakiem projektów NGR. Celem projektu będzie przede wszystkim zobaczenie rzeczywistych zmian, jakie powstały w wyniku działalności NGR w ramach wdrażania obecnej LSR. Uczestnicy będą mogli ocenić, czy decyzje w sprawie wyboru operacji do dofinansowania zostały dobrze podjęte a środki celowo wydane. W wizycie uczestniczyć będą członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Zarządu NGR oraz pracownicy Biura NGR.

Uczestnicy będą mogli obejrzeć następujące projekty:
 
 1. „Opracowanie i upowszechnienie produktów promocyjnych i popularyzujących idee LSR w Gminie Trzcianka” realizowany przez Gminę Trzcianka
 2. „Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance” realizowany przez Gminę Trzcianka
 3. „Zakup zestawu monitorującego” oraz „Doposażenie gospodarstwa rybackiego” realizowane przez Gospodarstwo Rybackie Kłoda Zdzisław i Helena Cebula
 4. „Rozwój istniejącego punktu sprzedaży i przetwarzania ryb w Stobnie poprzez dodatkowe doposażenie” oraz „Rozwój istniejącego punktu sprzedaży i przetwarzania ryb w Stobnie przez zastosowanie innowacji w zasilaniu obiektu oraz jego dodatkowe doposażenie”  realizowane przez Gospodarstwo Rybackie Adam Szarek w Stobnie
 5. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej - Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie” oraz „Mapa i murale we wsi Tarnowo - wizualna promocja obszaru NGR ” realizowane przez Gminę Szydłowo
 6. „Rozwój działalności pozarybackiej poprzez poprawę atrakcyjności terenów rekreacyjnych” oraz „Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej promocji produktów rybactwa” realizowane przez Gospodarstwo Rybackie Pstrąg w Tarnowie 
 7. „Modernizacja bazy noclegowej, turystycznej i gastronomicznej nad wodami w Pestkownicy” realizowany przez IPM Sp. z o.o. s.k.
 8. „Budowa sceny pływającej na jeziorze Królewskim” realizowany przez Gminę Krzyż Wlkp.
 9. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku – budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko” realizowany przez Gminę Drawsko
 10. „Przeciwdziałanie kłusownictwu i ochrona środowiska naturalnego rzeki Noteć przed negatywnymi skutkami działalności ludzi” realizowany przez Gminę Drawsko
 11. „Budowa Skateparku w Wieleniu” realizowany przez Gminę Wieleń
 12. „Budowa Centrum  Aktywności Wiejskiej "KOCIOŁKI"” realizowany przez Stowarzyszenie Kociołki
 13. „Rozwój usług turystycznych w Romanowie Dolnym-Osuch w oparciu o miejscowy potencjał wodny” realizowany przez gospodarstwo agroturystyczne Janusz Fąferek
 14. „Rybolandia - budowa ścieżki rekreacyjno - turystycznej w Milczu” realizowany przez Gminę Chodzież
 15. „Zakup specjalistycznego zestawu do transportu ryb w warunkach obniżonej temperatury” oraz „Rozwój działalności usługowej PPPU-H LEŚNIK” realizowane przez PPPU-H „LEŚNIK” Wojciech Rożek