Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 31.08-07.09.2021 31.08.2021

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.
 
Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarze NGR (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież (gmina wiejska) i Czarnków (gmina wiejska) oraz przede wszystkim rybacy.

Uwagi i opinie należy składać w terminie od 31 sierpnia do 7 września 2021 r. do godz. 9.00 na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej informacji (preferowane) lub w dowolnej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Ponadto zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 07.09.2021 r. o godz. 9:00 w Biurze NGR.

projekt aktualizacji LSR,
wykaz zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju NGR wraz z uzasadnieniem,
załącznik nr 1 do wykazu zmian w LSR
uchwała Rady NGR w sprawie podziału środków z różnicy kursowej
formularz zgłaszania uwag i opinii do zmian w LSR

W imieniu Zarządu NGR
Prezes Zarządu
Wojciech Jóźwiak

Dokumenty do pobrania: