Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Planowane nabory wniosków 13.09.2021

Informujemy, że NGR palnuje ogłoszenie kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach wdrażania LSR (planowany termin od 22.10.2021 r. do 08.11.2021), w tym 3 nabory dotyczyć będą wykorzystania środków pochodzących z różnicy kursowej oraz 1 - środków niewykorzystanych w ramach LSR. Ostatecznie planowane nabory zostaną ogłoszone po zaakceptowaniu terminu oraz limitów przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

 
Nabór nr 45/2021
P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi.
Nabór ogłoszony w ramach różnicy kursowej
Planowany limit: 300.000,00 zł
Planowane wskaźniki: 
Liczba operacji mających na celu ochronę akwenów lub infrastruktury wodnej.

Nabór nr 46/2021
P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR.      
Nabór ogłoszony w ramach różnicy kursowej
Dostępny limit: 500.000,00 zł
Planowane wskaźniki:
Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych miejsc lub zagospodarowanych terenów świadczących usługi noclegowe nad wodami
Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych obiektów noclegowych, gastronomicznych lub atrakcji turystycznych przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne
Liczba podjętych lub poszerzonych działalności gospodarczych świadczących usługi w zakresie turystyki wodnej i wędkarskiej
Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych atrakcji turystycznych nad wodami
Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych miejsc lub zagospodarowanych terenów świadczących usługi gastronomiczne nad wodami
 
Nabór nr 47/2021
P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
Nabór ogłoszony w ramach różnicy kursowej
Dostępny limit: 444.844,18 zł.
Planowane wskaźniki: 
Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych publicznych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
 
Nabór nr 48/2021
P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR.
Nabór ogłoszony w ramach LSR
Dostępny limit: 97.025,09 zł
Planowane wskaźniki:  
Liczba wydarzeń promocyjnych i kulturalnych
Liczba nowych wydawnictw, publikacji, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych etc. promujących obszar NGR i popularyzujących idee LSR