Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Szkolenie/warsztat dot. naborów 45-48/2021 26.10.2021

Nadnotecka Grupa Rybacka
zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenie/warsztat
 oraz do punktu konsultacyjnego
 
W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, planujące realizację operacji na obszarze gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska), Krzyż Wielkopolski, Szydłowo, Trzcianka i Wieleń na bezpłatne szkolenie/warsztat na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ze środków EFMiR.
 
Szkolenie odbędzie się w dniu 4 listopada 2021 r. w formie wideokonferencji za pomocą narzędzia Microsoft Teams, w godzinach od 10.00  - 14.00.
 
w zakresie następujących przedsięwzięć:
 
P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi - nabór nr 45/2021
P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR - nabór nr 46/2021
P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - nabór nr 47/2021
P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR - nabór nr 48/2021
 
Aby wziąć udział w wideokonferencji należy posiadać komputer lub aplikację mobilną z dostępem do internetu, słuchawki/głośniki, mikrofon najlepiej windows 10 4GB RAM z procesorem i3 lub i5 min. 3-ej generacji, przeglądarka (chrome, edge).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia: 04.11.2021 r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem NGR pod nr tel.: 668 028 473 lub  67 351 08 55.

Osoby, które potwierdzą uczestnictwo w ww. szkoleniu otrzymają w formie e-mailowej aktywny link do udziału w szkoleniu w formie Wideokonferencji oraz materiały szkoleniowe.    
                                                                     

Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do punktu konsultacyjnego w Biurze Nadnoteckiej Grupy Rybackiej przy Placu Pocztowym 25 w Trzciance, od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00 (w dni robocze).