Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Planowane nabory wniosków 25.02.2022

Informujemy, że NGR planuje ogłoszenie kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach wdrażania LSR (planowany termin od 06.04.2022 r. do 20.04.2022). Ostatecznie planowane nabory zostaną ogłoszone po zaakceptowaniu terminu oraz limitów przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

Nabór nr 49/2022
P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi.
Planowany limit: 38.832,00 zł
Planowane wskaźniki: Liczba operacji mających na celu ochronę akwenów lub infrastruktury wodnej

Nabór nr 50/2022
P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Dostępny limit: 46.985,06 zł
Planowane wskaźniki: Liczba nowo utworzonych obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
 
Nabór nr 51/2022
P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR.
Dostępny limit: 33.645,09 zł
Planowane wskaźniki:  
  
Liczba wydarzeń promocyjnych i kulturalnych
Liczba nowych wydawnictw, publikacji, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych etc. promujących obszar NGR i popularyzujących idee LSR
Liczba opracowanych ofert produktów turystycznych dla biur podróży
Liczba projektów edukacyjnych promujących obszar NGR i popularyzujących idee LSR