Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Praca zdalna 01.03.2022

Z uwagi na niedyspozycje zdrowotne, Biuro NGR w dniu 1 marca br. pracuje zdalnie. Można kontaktować się e-mailem: sekretariat@ngr.pila.pl lub telefonicznie pod numerem 668-028-473.