Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Dodatkowe środki z różnicy kursowej na ochronę środowiska 22.03.2022

Informujemy, że Rada NGR, biorąc pod uwagę zainteresowanie środkami w ramach LSR, przydzieliła dodatkowe środki z różnicy kursowej w wysokości 97.016,84 zł (wg kursu euro z dnia 28.02.2022) na przedsięwizięcie P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi. Nabór w tym zakresie zostanie ogłoszony po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.