Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zaproszenie do składania ofert na kompleksową organizację i przeprowadzenie zagranicznej wizyty studyjnej na Litwę 20.05.2022

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest realizacja projektu współpracy pt. „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie Litwy” czyli kompleksowa organizacja i przeprowadzenie zagranicznej wizyty studyjnej na terenie Lokalnej Grupy Działania ds. Rybołówstwa (LGD, ang. FLAG) „Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė” oraz LGD ”Vakarų Lietuvos Žuvininkystės vietos veiklos grupė”, która będzie realizowana w ramach wdrażania LSR Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Termin złożenia ofert:  do dnia 31 maja do godz. 15:30

Oferta powinna być złożona na formularzu opracowanym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Materiały do pobrania: