Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 1 czerwca 2022 r. 14.06.2022

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 1 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach naborów nr 49-52/2022.

Poniżej podajemy wyniki oceny operacji, publikując listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych przez NGR do dofinansowania w ramach realizacji LSR wraz z uchwałami je zatwierdzającymi:

P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi - nabór nr 49/2022

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR

P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - nabór nr 50/2022

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR

P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR - nabór nr 51/2022

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR

P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi - nabór nr 52/2022

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR

Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 01.06.2022 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 01.06.2022 r.