Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

XXVI Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych 21.06.2022

W imieniu Instytutu Rybactwa Śródlądowego zapraszamy na XXVI Krajową Konferencję Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych, która odbędzie się w dniach 5-7 października 2022 r. w  Kompleksie Wypoczynkowo – Konferencyjnym MAZUR SYRENKA w Krutyniu. https://mazursyrenka.com/

Tematami wiodącymi Konferencji będą bieżące problemy gospodarki rybackiej, analizy dotyczące aktualnej wielkości produkcji ryb jeziorowych, stanu jeziorowej gospodarki zarybieniowej, kondycji ekonomicznej rybactwa jeziorowego i stawowego oraz problematyki wędkarskiej w jeziorach. Jak co roku, wśród wykładów konferencyjnych znajdzie się również tematyka związana z akwakulturą i ekologią.

Na naszą Konferencję zapraszamy nie tylko przedstawicieli branży i nauki rybackiej, ale również reprezentantów instytucji nadzorujących prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej, w tym: Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,  Urzędy Marszałkowskie, Państwową Straż Rybacką, Polski Związek Wędkarski. Każdy z uczestników Konferencji otrzyma materiały konferencyjne oraz monografię naukową wydaną w 2022 roku.

Informacje na temat XXVI Krajowej Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych  będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej IRS.

Początek Konferencji: 5 października (środa), godzina 1100
Zakończenie: 7 października (piątek), godzina 1100
 
Koszt uczestnictwa wynosi 500 zł brutto (w tym 23% VAT). W ramach tej opłaty przewidziana jest uroczysta kolacja.
 
Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy wnosić w terminie do 15 września 2022 r. Po przekroczeniu tego terminu również obowiązuje opłata wyższa o 100 zł.
 
Przypominany, że  można śledzić nas na facebooku https://www.facebook.com/IRSOlsztyn
                                                                                               
W sprawach organizacyjnych Konferencji prosimy kontaktować się z  Hanną Draszkiewicz-Mioduszewską, tel. 089 524 10 45, e-mail: hanah@infish.com.pl
 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje termin zgłoszenia udziału w konferencji.
 
 

Materiały do pobrania: